LEADER Kop van Noord-Holland en Texel

LEADER is een Europees programma dat bijdraagt aan een leefbaar en economisch vitaal platteland.

Projecten

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland