Projecten

Slide 1

(Agro)toeristische infrastructuur aan de Waddenkust

Startdatum: 01-03-2023

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 110.328,00

Website: https://landschapstriennale.com/editie-2023/

(Agro)toeristische infrastructuur aan de Waddenkust

Het doel van dit project is om in de Kop van Noord-Holland, in het gebied langs de Waddenkust, nieuwe toeristische meerwaarde te ontwikkelen ter versterking van de (agro)toeristische infrastructuur en ter verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied.

Er wordt samengewerkt met agro- en recreatieondernemers aan een versterkte en duurzame vorm van agrotoerisme die voor ondernemers als volwaardige bedrijfstak kan functioneren. Door het ontwikkelen van een netwerk en arrangementen kan aan de bezoeker een jaarrond aanbod worden geboden op basis van de kwaliteiten van identiteiten van het landschap. Dit vraagt om een samenhangende infrastructuur/route met de koppeling van agrarische activiteiten en (streek)producten van dit waardevolle cultuurhistorische kustlandschap. Het project sluit aan bij  de Landschapstriënnale 2023.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland