Projecten

Slide 1

Toeristische Parel Hoge Berg Texel

Startdatum: 01-06-2018

Looptijd: 2 jaar

Leader bijdrage: € 124.000,00

Website:

Toeristische Parel Hoge Berg Texel

De Hoge Berg op Texel is een restant van een gletsjer uit de IJstijd. Het gebied loopt van het oosten van Texel tot Den Hoorn, waarvan de Hoge Berg het hoogste gedeelte vormt. Het hoogste punt 15 meter + NAP geeft een uitgestrekt uitzicht over het gebied. Landschappelijk is de Hoge Berg een van de ‘pareltjes’ van Texel en het gehele Waddengebied.  Hier is sprake van een zeer karakteristiek, bijna on-Nederlands, glooiend landschap tegen een decor van schapen, tuinwallen, kolken en schapenboeten.

 

Aanleiding voor het project ‘Toeristische parel Hoge Berg’ was een breed gedragen zorg over de toekomst van het gebied Hoge Berg op Texel. Het karakter van dit gebied, uniek voor de waddenregio, dreigt onomkeerbaar te veranderen. De toeristische waarde dreigt hiermee eveneens te verdwijnen.

 

Het project ‘Toeristische parel Hoge Berg’ zet de Hoge Berg toeristisch op de kaart op een kwalitatief hoog niveau. Het toeristisch aanbod is informatief en educatief. Het project voorziet in versterking van de beleefbaarheid, door te investeren in educatie, informatie, toeristische arrangementen, cultuurhistorische elementen en in (agro)toeristische voorzieningen.

 

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland