Projecten

Slide 1

Vaarroutes Hollands Kroon

Startdatum: 01-03-2023

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 53.099,00

Website: www.visitkopvanholland.nl/hollands-kroon/

Vaarroutes Hollands Kroon

In Hollands Kroon worden drie goed gefaciliteerde kano-, sup- en kajakroutes (eventueel geschikt om te schaatsen in de winter) gerealiseerd. In Hollands Kroon zijn nog geen dergelijke routes en zijn daarom vanuit agro toeristisch, recreatief en vitaliteit oogpunt een waardevolle aanvulling op o.a. de huidige standaardfietsen wandelroutes. Het toegankelijk maken van mooie waterwegen (en de verbinding met landroutes) in Hollands Kroon zorgt ervoor dat (nieuwe) doelgroepen de gemeente op een aantrekkelijke manier kunnen beleven en verkennen. 

In de Kop van Noord-Holland zijn diverse kanoroutes. Recent zijn daar in samenwerking met LEADER een route Kolhorn en een route Wieringen bij gekomen. Zoek op de website https://visitkopvanholland.nl/hollands-kroon/ onder doen-beleven > op het water > kanoën

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland