Projecten

Slide 1

Beleefcentrum Duurzame Energie

Startdatum: 21-02-2019

Looptijd: 3 jaar

Leader bijdrage: € 52.137,00

Website: www.levenvandewind.com

Beleefcentrum Duurzame Energie

In het nieuw te ontwikkelen beleefcentrum Duurzame Energie wordt de duurzame kracht uit ons gebied op één punt samengebracht. Energiebesparing en verduurzaming zijn de trend van deze 21e eeuw. In onze regio wordt op hoogstaande wijze energie geproduceerd met de elementen wind, zon en water. Onuitputtelijke bronnen uit state of the art technieken waar we met zijn allen veel van kunnen leren.

Het Beleefcentrum Duurzame Energie is een uitbreiding op de agro-toeristische en educatieve activiteiten van Leven van de Wind in de Wieringermeer. Leven van de Wind wil een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland, een educatieve uitdaging bieden in een richting waarin werkgelegenheid ook nog eens exponentieel groeit.

Het Beleefcentrum wil de maatschappij meenemen in de transitie naar een duurzame samenleving en de noodzakelijke stappen die ieder huishouden moet nemen om te verduurzamen. Een minstens net zo belangrijk doel is dat we de betrokkenheid van de samenleving bij duurzame energie verder uit bouwen, jeugd informeren en enthousiasmeren over duurzaamheid en technologie én de gemeente kunnen ondersteunen bij het worden van de meest duurzame gemeente van Nederland. Alle basisscholen in de nabijheid zijn al uitgenodigd om het nieuwe beleefcentrum te komen ervaren.

Het beleefcentrum heeft een open uitzicht op Windpark Wieringermeer, krijgt een ontvangstgedeelte groot genoeg voor groepen tot 100 personen en een belevenisruimte  met de volgende onderdelen:

  • Energielab – hoe werkt het en hoe maak je het zelf?
  • Kracht van de wind - Hoe voelt het om bovenop een windturbine te staan?
  • Zelf elektriciteit opwekken (bijvoorbeeld met fiets en dynamo)
  • Interactieve chart en videowall over de werking van duurzame energie
  • Virtual Reality – ervaar zelf hoe het is als monteur bovenin een molen te werken, of als waterversnelling stroom op te wekken.
  • Constructietafel – zelf met lego bouwwerken maken die ook nog echt werken
  • Ontwikkelingen - Opslag van duurzame energie
  • Demonstratie – welke vormen van duurzame energie zijn er en hoe verhoudt dit zich tot elkaar (zon, wind, getijde etc.)
  • Test – hoe ga jij thuis om met energie? Wat zijn nou echte stroomslurpers?

Streven is om voor verschillende leeftijdscategorieën bijpassende belevenissen te ontwikkelen. De ontwikkeling en uitvoering van deze belevenissen wordt uitgevoerd door Nuon en ECN.

De totale investeringen in het beleefcentrum zijn -inclusief de bouw- zo'n € 400.000, LEADER Kop van Noord-Holland draagt hiervan € 52.000 bij.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland