Projecten

Slide 1

Leerwerkbedrijf De Factorie

Startdatum: 01-07-2017

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 198.500,00

Website: https://www.defactorie.nl/pg-31720-7-116856/pagina/home.html

Leerwerkbedrijf De Factorie

WLB De Factorie biedt een veilige kans en werkomgeving voor een ieder, ook wanneer de mogelijkheden nog beperkt zijn, om te groeien naar het kunnen doen van zelfstandig (vrijwilligers) werk. Het werk is voor handen: binnen de gestructureerde dienstverlening van Wonen Plus Welzijn zijn tal van mogelijkheden voor praktische, administratieve, zorg en welzijn of facilitaire werkervaring.  

De ondersteuning is op maat en wordt in de vorm van een blokkenschema met elkaar afgesproken. Afhankelijk van wat nodig is kan meer of minder directe ondersteuning of ook scholing en training worden ingezet. Vrijwillgers die al werkzaam zijn binnen de dienstverlening kunnen tijdelijk als ‘werkmaatje’ fungeren. Bijvoorbeeld om wegwijs te maken of om vaardigheden over te dragen.

Als daar behoefte aan is dan is er ook de mogelijkheid om een eerste periode in (klein) groepsverband samen met een vrijwilliger in en om de locatie van het werkleerbedrijf werkzaam zijn. Van daaruit kan dan gewerkt worden aan vertrouwen, werkritme en vaardigheden om de individuele stap naar ‘buiten’ te kunnen en durven zetten.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland