Projecten

Slide 1

Texel - Buiten in Beweging

Startdatum: 01-03-2023

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 129.685,00

Website: https://www.sameneentexel.nl/projecten-op-texel/texel-buiten-in-beweging

Texel - Buiten in Beweging

Met dit project wil men hoogwaardige faciliteiten toevoegen die Texel aantrekkelijker maken als 

leefomgeving voor jongere generaties en die ervoor zorgen dat de (ouder wordende) inwoners 

fysiek en mentaal gezond blijven en langer zelfredzaam zullen zijn. Daarnaast draagt dit project bij aan de aantrekkelijkheid van de toeristische infrastructuur op Texel. Men stimuleert bezoekers en inwoners om (samen) te bewegen en te sporten in de buitenlucht en dragen op die manier ook bij aan een meer verbinding en sociale cohesie in buurten en dorpen. 

Er worden vier deelprojecten uitgevoerd: aanleg van een vrij toegankelijke trimbaan in het bos, 

buiten-gewoon-bewegen-activiteiten in buurtschap de Tuunen, beweegroutes door de Texelse 

dorpen en een beachvolleybal-/beachtennisveld. Samenwerkende partijen zijn: Sportstichting Texel, Raphaelstichting, Staatsbosbeheer, Gemeente Texel, Volleybalvereniging Tevoko. 

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland