Projecten

Slide 1

Het Zijper Museum

Startdatum: 01-06-2018

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 72.000,00

Website: https://www.zijpermuseum.nl/

Het Zijper Museum

Het Zijper Museum is in december 2018 heropend. In het nieuwe onderkomen in Schagerbrug is jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van een modern toekomstbestendig museum over de rijke geschiedenis van de Zijpe. Het museum wil zowel voor toeristen als voor mensen in de regio een rol van betekenis spelen.

Het nieuwe museum heeft een nieuw eigentijds en toekomstgericht inrichtingsplan. Er worden programma’s met activiteiten samengesteld voor verschillende doelgroepen (toeristen, scholieren van het basis en voortgezet onderwijs, mensen met dementie, ouderen). Daarbij wordt samengewerkt met verschillende ondernemers en organisaties uit de regio (zorginstellingen, scholen, historische vereniging, ondernemers)

 

Naast LEADER-subsidie hebben ook andere fondsen bijgedragen aan de realisatie van het  museum.
 

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland