Projecten

Slide 1

Samenwerken aan Kringlooplandbouw

Startdatum: 01-03-2023

Looptijd: 1 jaar

Leader bijdrage: € 75.612,00

Website: https://anvhollandsnoorden.nl/projecten/project-kringlooplandbouw/

Samenwerken aan Kringlooplandbouw

In dit project werkt ANV Hollands Noorden samen met een aantal boeren (bollentelers, akkerbouwers en veehouders), toeleveranciers en kennispartijen aan optimalisatie, waarbij de teelt van veldboon als alternatief voedergewas (voor grasland) in ruil voor bollen- of aardappelland centraal staat. Veldboon is een wissel- of rustgewas in de bollenteelt en akkerbouw en een eiwitvervanger in de veehouderij. Er wordt praktijkervaring opgedaan en kennis uitgewisseld over de teelt ervan, al dan niet gemengd geteeld met tarwe. Deze multifunctionele teelt draagt bij aan een regionale kringloop van grondstoffen in de landbouw, aan de biodiversiteit en een gezondere bodem en voorkomt het gebruik van Roundup voor de beëindiging van tijdelijk grasland.

BEKIJK EEN VAN ONZE PROJECTEN

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland