Nieuws

WESTFRIESE OMRINGDIJK: een cultuurtoeristische bestemming van formaat 04-03-2010

De Westfriese Omringdijk is een belangrijke culturele en landschappelijke attractie, die nog onvoldoende bekendheid geniet, zowel binnen als buiten de regio. Kunst en Cultuur Noord-Holland zet zich samen met het Ontwikkelingsbedrijf, de Westfriese gemeenten en andere partners in om de Westfriese Omringdijk op de kaart te zetten. Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader ondersteunt deze ontwikkeling met 24.500 euro. Ook Provincie Noord-Holland draagt ruim 20.000 euro bij.

Meerjarig programma Westfriese Omringdijk

In 2009 hebben Kunst en Cultuur Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het meerjarig programma ‘Westfriese Omringdijk: monument in beweging 2009-2012’ opgesteld. Provincie Noord-Holland wil in samenwerking met Westfriese gemeenten en andere partners werken aan de gezamenlijke promotie van het bestaande aanbod en het initiëren van nieuw aanbod op het gebied van kunst, cultureel erfgoed, recreatie en sport. Het meerjarig programma geeft toekomst aan de Westfriese Omringdijk voor een duurzame ontwikkeling als de icoon voor de regio West-Friesland, als het landschappelijk monument van Noord-Holland en als de cultuur-toeristische bestemming voor een (boven)regionaal publiek.

De Westfriese Omringdijk is een imponerend bouwwerk van 126 kilometer lang dat de verbindende schakel vormt tussen oude steden als Medemblik, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Schagen. Het is niet alleen de belangrijkste icoon van de bescherming tegen het water. Het is ook een schakel tussen verleden en toekomst: de rijkdom aan unieke cultuurhistorie zal de drager zijn van de toekomstige ontwikkeling.

De Westfriese Omringdijk biedt veel kansen voor de regio West-Friesland als cultuur-toeristische bestemming van formaat. De Westfriese Omringdijk is als drager van cultureel erfgoed het startpunt voor de ontwikkeling van een vitale en krachtige regio in Noord-Holland. Vanuit een gezamenlijke visie zetten verschillende overheden zich in om de Westfriese Omringdijk weer op de kaart te zetten. Dit moet gebeuren door enerzijds de dijk te behouden door ontwikkeling op een duurzame manier toe te passen en anderzijds door de dijk ook beleefbaar en toegankelijk te maken en te promoten. De Westfriese Omringdijk is bij uitstek een inspirerend podium voor projecten van kunst, cultuur, sport en recreatie voor een breed publiek.

Succesvolle activiteiten in 2009

In 2009 zijn al verschillend succesvolle activiteiten en publieksevenementen door Kunst en Cultuur Noord-Holland in samenwerking met Provincie Noord-Holland en partners gerealiseerd om de Westfriese Omringdijk regionaal en landelijk te promoten:

Zomer 2009: onthulling kunstproject Waakzaam van Ben Raaijman

Twee uitkijkposten in het polderlandschap van Niedorp (Kolhorn) werden onthuld door Gedeputeerde Sascha Baggerman, burgemeester Frank Weerwind en dijkgraaf Luc Kohsiek, hiermee de eeuwenlange samenwerking in de strijd tegen het water symoboliserend. Met als resultaat: regionale perspublicaties en een landelijke tv-uitzending in Avro’s kunstuur met 150.000 kijkers. Voorafgaand aan deze onthulling vond een expertmeeting plaats met 13 kunstenaars en vormgevers over de kansen voor kunstwerken en omgevingswerken op en rond de Westfriese Omringdijk. Verder waren een busexcursie over de dijk en verschillende lezingen onderdeel van het programma.

Karavaan op de Westfriese Omringdijk

De Karavaan trok 60.000 bezoekers en veel aandacht van landelijke media.

Kijk op de Dijk

In dit pilotproject van Provincie Noord-Holland werd door beeldend kunstenaars onderzoek verricht naar nieuwe voorstellingen geïnspireerd door het landschap, de ontstaansgeschiedenis en de bewoners van de Westfriese Omringdijk.

Tijdens Karavaan in 2009 waren de previews te zien van de rijke oogst van de makers die straks verwerkt worden in locatievoorstellingen tijdens Karavaan 2010, zoals: Lyda Thijssen, Met Verkassen (2), Pe Okx, met de Westfriese Omloop; reis mee over de 126 kilometerslange Westfriese Omringdijk in 45 minuten, Bruno Doedens, een groots, meeslepend landart project in 2011. Bert Mennings, festivalleider Karavaan: "Kunstenaars laten publiek anders kijken naar het bekende en onbekende. Hierin zit de meerwaarde van project Kijk op de Dijk."

Gat van Schagen

Om het ‘gat’ van de dijk tussen Schagerbrug en Schagen te dichten werd een ontwerpprijsvraag georganiseerd waarin een verbinding voor voetgangers en fietsers moest worden ontworpen. Uiteindelijk zijn zes ontwerpvoorstellen ingediend om de verbinding te herstellen.

Challenge

De Skeelerchallenge op de Westfriese Omringdijk is uitgezonden op landelijke tv (Nederland 2 en Max) en RTVNH.

Meer tv

In het NCRV programma 'Bosch, Beuk & Haan' fietst presentator Yvonne van de Bosch met Willem Messchaert, museaal beheerder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de Westfriese Omringdijk.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland