Nieuws

Waddenfondsregelingen open per 1 februari 04-01-2014

Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft op 19 december 2013 besloten dat vanaf 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2014 aanvragen kunnen worden ingediend voor subsidie uit verschillende deelprogramma's, waaronder het Budget Lokale Innovaties.

Dit budget is beschikbaar voor kleinschalige initiatieven in de Waddenregio (in Noord-Holland zijn dit de gemeenten Texel, Den Helder en Hollands Kroon). Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet het project aan verschillende voorwaarden voldoen. Het belangrijkste is dat het project innovatief moet zijn en dat er veel draagvlak is in de lokale omgeving.

In de toetsingscriteria leest u hier meer over.

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met Marieke Endert van projectbureau Leader via leader@nhn.nl of 06-33817883.

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland