Nieuws

Waddenfonds publiceert openstelling Budget Lokale Innovaties 25-05-2018

Het Waddenfonds (WADDEN) heeft de Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018 gepubliceerd.

De regeling werd onlangs al aangekondigd. Subsidie op basis van de regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe netwerken of versterking van bestaande netwerken. 

Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking: publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van Rijk(sdiensten) en provincies), privaatrechtelijke rechtspersonen, ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, groepen van minimaal vijf natuurlijke personen, kerkgenootschappen en samenwerkingsverbanden van deze partijen. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000 per aanvraag. Geen subsidie wordt verstrekt indien de subsidie lager is dan € 5000. Voor deze openstelling is een budget van € 500.000 beschikbaar. 

Aanvragen kunnen van 18 juni 2018 tot en met 17 januari 2019, 13.00 uur via e-mail (info@waddenfonds.nl) of per post worden ingediend bij het Waddenfonds. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland