Nieuws

Waddenfonds investeert in verbetering lokale leefbaarheid 22-03-2016

Waddenfonds investeert in verbetering lokale leefbaarheid

Datum: 22 maart 2016

Het Waddenfonds investeert in 2016 in totaal € 500.000,-- euro in lokale innovaties in het Waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Waddenfonds, moeten een bijdrage leveren aan de vitaliteit van een lokale gemeenschap.

De openstelling voor het Budget Lokale Innovaties loopt van 20 april tot en met 15 september. In die periode kunnen subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. 
Plannen die de leefbaarheid en werkgelegenheid bevorderen, de omgeving verfraaien en de kwaliteiten van het Waddengebied versterken maken kans op een bijdrage uit het Waddenfonds.  
Er kunnen subsidiebedragen van € 5.000,- tot maximaal € 100.000,- uit het Budget Lokale Innovaties worden toegekend. 
 
Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag voor het  Budget Lokale Innovaties is te vinden op www.waddenfonds.nl

Voor andere thema’s van het Waddenfonds kan op dit moment geen subsidieaanvraag worden ingediend. Nadere informatie volgt over nieuwe openstellingen na besluitvorming in het dagelijks bestuur van het  Waddenfonds. 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland