Nieuws

Waddenfonds investeert 23,75 miljoen Euro 09-07-2014

Bron: Waddenfonds

Vanaf woensdag 17 september 2014 kunnen weer aanvragen voor subsidie worden ingediend bij het Waddenfonds. Dat heeft het dagelijks bestuur besloten. In totaal is 23,75 miljoen Euro beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over diverse thema’s. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 5 november 2014. Een subsidieaanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds. In 2015 volgt een nieuwe openstellingsperiode.

Ten behoeve van de openstelling gelden de navolgende subsidieplafonds:
a. thema Natuur € 10.000.000,-
b. thema Water € 3.000.000,-
c. thema Verduurzaming energiehuishouding € 3.250.000,-
d. thema Duurzame havens € 3.250.000,-
e. thema Duurzame visserij € 3.250.000,-
g. Budget lokale innovaties € 1.000.000,-
Met het nieuwe Uitvoeringsprogramma worden projecten die meerdere doelen verbinden  hoger gewaardeerd.

In Brussel is onlangs besloten tot nieuwe regels voor de toekenning van landbouwsubsidies. De Nederlandse vertalingen van de nieuwe regels zijn echter nog niet beschikbaar. In afwachting daarvan wordt de openstelling van het thema duurzame agrarische sector opgeschort. Daarnaast blijven de thema’s ‘werelderfgoed, landschap en cultuurhistorie’ en ‘recreatie en toerisme’ gesloten omdat die nog nadere uitwerking vragen. Door de provincies wordt hiervoor nog nader beleid geformuleerd.    

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Opnieuw komt een fors bedrag beschikbaar voor projecten in het Waddengebied. Er kunnen volop natuur- en economische projecten  worden ingediend. Met deze projecten geven we een impuls aan de doelstellingen van het fonds. Goed dat het Waddenfonds investeert.”

Medio juli wordt alle informatie over de openstelling en de bijbehorende documenten gepubliceerd op www.waddenfonds.nl.

 

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland