Nieuws

Waddenfonds honoreert vijf Noord-Hollandse projecten uit regeling 'Budget Lokale Innovaties' 11-07-2014

Van 1 februari 2014 tot en met 30 juni 2014 konden bij het Waddenfonds aanvragen worden ingediend voor subsidie. Binnen de regeling 'Budget Lokale Innovaties' hebben in totaal tien kleinschalige innovatieve projecten uit Friesland, Groningen en Noord-Holland subsidie gekregen die bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Vijf van de gehonoreerde projecten vinden plaats in Noord-Holland (Texel en Den Helder). 

Aqua TX Kraanwater- en Milieuproject
Het project is gericht op het stimuleren van de consumptie van Texels kraanwater uit glas (AquaTX) om de milieuvervuiling door plastic verpakkingsmaterialen voor bron- en mineraalwater te verminderen. Nederlands drinkwater is kwalitatief beter en betrouwbaarder en ook verser dan gebotteld bronwater en mineraalwater. Bovendien smaakt Nederlands drinkwater prima.
Ondernemers uit de horeca en ook andere bedrijven worden benaderd om via een contract van drie jaar een of meer AquaTX-pakketten met glazen en karaffen te leasen (inclusief promotiemateriaal). Bedrijven kunnen hiermee hun duurzame karakter benadrukken. Een glas drinkwater (36 cl) wordt voor een vastgestelde prijs van € 1 verkocht. Dat is ongeveer de helft van de prijs van verpakt water, maar het biedt de ondernemer de gelegenheid om de abonnementskosten snel terug te verdienen. Consumenten die liever kraanwater dan het duurdere bronwater of mineraalwater drinken, wordt hiermee een acceptabele tussenoplossing geboden, waarmee ze tevens een bijdrage aan een schoon en duurzaam Texel kunnen leveren. Voor karaffen geldt iets soortgelijks.
Het project voorziet verder in educatie en voorlichting van Texelse basisscholieren en in schoonmaakacties op stranden en in natuurgebieden met deelname van gemeente, scholen, vrijwilligers en natuur- en milieuorganisaties.
Het Waddenfonds kent aan het project Aqua TX Kraanwater- en Milieuproject een subsidie toe van €54.511. De totale kosten bedragen €181.002.

MTB-route Texel 100 kilometer
De kern van het project is het uitzetten van een honderd kilometer lange mountainbikeroute op Texel. De route beslaat het hele eiland, heeft verschillende start- en eindpunten en is op te delen in etappes. De uit te voeren werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het plaatsen van routepaaltjes, bebording, hekwerk en schapenroosters, het plaatselijk verwijderen van bomen en andere begroeiing, grondwerk en de aanleg van natuurlijke hindernissen. De initiatiefnemer Vereniging Wielersport Texel werkt nauw samen met de natuurterreinbeheerders. Van de route wordt verwacht dat die de belasting op de natuur en op de andere recreanten in het gebied per saldo zal verminderen.
Het Waddenfonds kent aan het project MTB-route Texel 100 kilometer een subsidie toe van €51.866 De totale kosten van het project bedragen €157.170.

Proeftuin voor een lokaal economisch model
Dit initiatief betreft de biologische teelt van twee hectare cranberry’s (veenbes) in de binnenduinrand van Texel op gronden van Staatsbosbeheer. De natuurlijke en CO2-neutrale teelt vindt onder schrale, natte en zure omstandigheden plaats in een smalle strook tussen natuurgebied en landbouwgebied. Daardoor ontstaat een interessante overgangszone met een grote biodiversiteit. Hier wordt het kwelwater uit de duinen opgevangen en zoveel mogelijk vastgehouden door de aanleg van stuwtjes. Enerzijds gaat dit verdroging van de duinen tegen, anderzijds beperkt dit natschade in het landbouwgebied.
Bij het beheer en onderhoud van de cranberryvelden en bij de verdere verwerking worden werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet in een leer-werktraject om ze uiteindelijk naar een reguliere baan te leiden. De cranberry’s worden door Texelse bedrijven verwerkt tot een breed assortiment producten onder het keurmerk Erkend Streekproduct en het EKO-keurmerk. Verwacht wordt dat de cranberryvelden ook aantrekkelijk voor toerisme en recreatie zullen zijn.
Het Waddenfonds kent aan het project Proeftuin voor een lokaal economisch model een subsidie toe van €99.150. De totale kosten van het project bedragen €198.300.

Vissersommetje
Het project omvat het inrichten van een wandelroute in Oosterend en omgeving op Texel met als educatief thema Visserij. De voornaamste werkzaamheden betreffen de aanleg van houten bruggetjes, rustpunten met thematische informatiepanelen, drinkwatertappunten en hekwerk met klaphekjes. Verder wordt zo’n 80 meter tuunwal hersteld en worden 30.000 folders over de wandelroute geproduceerd. De route loopt deels over het land van lokale agrariërs en voert de wandelaar onder meer langs een originele wierschuur en een cultuurhistorisch museum over de wiervisserij.
Het Waddenfonds kent aan het project Vissersommetje een subsidie toe van €46.641. De totale kosten van het project bedragen €93.283.
 

Beweeg- en ontmoetingsterp MFC Boerderij De Schooten
Dit project betreft het herstel en de herinrichting van een deels geërodeerde terp nabij de wijk De Schooten in Den Helder, waarop een eeuwenoude boerderij staat, die als multifunctioneel centrum wordt gebruikt. Het grondwerk omvat een aanzienlijk deel van het project. Op de terp worden een Beweegtuin voor ouderen met beweegtoestellen en bankjes, een Doe- en Belevingstuin voor kinderen tot 12 jaar met speeltoestellen en een Actietuin voor tieners met sportvoorzieningen en een jeugdhonk ingericht.
De cultuurhistorie van de terp en de boerderij wordt via informatiepanelen onder de aandacht gebracht. De terp blijft voor het overgrote deel zichtbaar zoals die dat nu ook al is.
Het Waddenfonds kent aan het project Beweeg- en ontmoetingsterp MFC Boerderij De Schooten een subsidie toe van € 98.920. De totale kosten van het project bedragen € 198.919.

 

Nieuwe tender vanaf 17 september 2014
Vanaf 17 september stelt het Waddenfonds weer budget beschikbaar voor verschillende thema's. Kijk hier voor meer informatie.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland