Nieuws

Vanaf september 2014 weer miljoen voor Budget Lokale Innovaties 14-07-2014

Bron: Waddenfonds.nl

Vanaf woensdag 17 september 2014 kunnen weer aanvragen voor subsidie worden ingediend bij het Waddenfonds. Dat heeft het dagelijks bestuur besloten. In totaal is 23,75 miljoen Euro beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over diverse thema’s. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 5 november 2014. Een subsidieaanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het Waddenfonds. In 2015 volgt een nieuwe openstellingsperiode.

Ten behoeve van de openstelling gelden de navolgende subsidieplafonds:
a. thema Natuur € 10.000.000,-
b. thema Water € 3.000.000,-
c. thema Verduurzaming energiehuishouding € 3.250.000,-
d. thema Duurzame havens € 3.250.000,-
e. thema Duurzame visserij € 3.250.000,-
g. Budget lokale innovaties (BLI) € 1.000.000,-

______________________________________________________________________

 

De Lokale Actie Groep (LAG) van Leader Kop van Noord-Holland en Texel dient betrokken te worden bij aanvragen in het kader van "Budget Lokale Innovaties" (BLI). Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten in de gemeenten: Texel, Den Helder en de kernen Anna Paulowna en Wieringen.

Heeft u een projectidee waarvan u denkt dat deze binnen de regeling BLI past, neem dan contact op met het projectbureau Leader via leader@nhn.nl of 06-33817883.

Meer informatie over de criteria van BLI kunt u hier downloaden.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland