Nieuws

Vanaf oktober start nieuw LEADER programma 11-09-2016

Op 17 oktober aanstaande kunnen er weer projecten ingediend worden voor LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma dat bedoeld is om innovatieve projecten te ondersteunen die bijdragen aan een leefbaar en economisch vitaal platteland. In onze regio gaat het om de gemeenten Texel, Schagen, Hollands Kroon en (het buitengebied van) Den Helder.

Elk LEADER-gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG) die helpt ideeën om te zetten in goede projecten. De LAG beoordeelt ook of de projecten passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie. De thema’s van LEADER Kopkracht 2014-2020 zijn: tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen, stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie; uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

In aanloop naar de openstelling kunnen projectideeën getoetst worden bij de Lokale Actiegroep. Heeft u een projectidee? Vul dan het projectidee-formulier in en mail deze naar leader@nhn.nl.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland