Nieuws

Toekenning gelden van Leader+ subsidieprogramma plattelandsontwikkeling 20-12-2004

Een vertegenwoordiging van de lokale bevolking vormt de Plaatselijke Groep. Deze groep, bestaande uit 12 personen uit de regio, bepalen welke projecten in aanmerking komen voor een financiƫle bijdrage van Leader+
De groep wordt gevormd door lokale bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van de agrarische, toeristische en ICT sector, van vrouwenorganisaties, milieu- en natuurorganisaties, een lokale werkgroep en van de Provincie Noord-Holland.

Geen enkele subsidie wordt zonder voorwaarden verleend dus ook deze niet. Een ervan is dat de subsidie door andere partijen met tweederde vermeerderd wordt want een eventuele bijdrage van Leader+ dekt nooit meer dan eenderde van de projectkosten. Die andere partijen kunnen overheden zijn zoals de gemeente Niedorp en de Provincie Noord-Holland maar ook fondsen van organisaties, denk aan WLTO, Kop & Munt en banken. Uiteraard zijn bijdragen uit het bedrijfsleven onontbeerlijk.

De regio heeft tot 2008 de tijd om het totale bedrag dus inclusief de co-financiering, in kleinschalige projecten te investeren.

Heeft u een plan? Neem dan contact op met het secretariaat van Leader+ tel. 0223 66 84 70
Wilt u meer weten, zie www.leader-plus.org

Europa is dichterbij dan u denkt!

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland