Nieuws

Subsidieplafond LEADER met ruim 1,5 miljoen euro verhoogd 16-03-2018

De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor LEADER-projecten in de Kop van Noord-Holland met € 1.510.000,-.

 

Het totale budget voor deze LEADER-periode (2014-2020) is daarmee € 3.310.000. De helft van het bedrag is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor de plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de ander helft van de regionale overheden, de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Texel. 

 

De verhoging van het subsidieplafond is bedoeld voor LEADER-projecten. De afgelopen maanden is subsidie verleend aan de projecten Ku(n)stroute Zijpe aan Zee, Toerisme bij de Vis, Het bos roept! (Camping Robbenoordbos), Huisduinen Ontzet (Vesting Den Helder) en Natuurbeleefcentrum Waddennatuur ‘De Voorzorg’. De verhoging van het subsidieplafond maakt het mogelijk dat ook andere projecten in 2018 beroep kunnen doen op de regeling.

 

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, dat bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. LEADER is zeer regionaal georganiseerd, het werkingsgebied van LEADER Kop van Noord-Holland valt binnen de gemeentegrenzen van Hollands Kroon, Schagen, Den Helder (met uitzondering van het stedelijk gebied) en Texel.

 

Met deze verhoging van het subsidiebudget nodigen we bewoners, organisaties en bedrijven in de regio uit om met nieuwe ideeën en projectvoorstellen te komen, die een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van de leefbaarheid in de Kop van Noord-Holland! Heeft u een projectidee, kijk op www.leaderkvnh.nl waaraan een LEADER-aanvraag moet voldioen en of u voor subsidie in aanmerking komt. Neem voor meer informatie contact op met de LEADER-coördinator, Bart van Berkel via leader@nhn.nl of 06-15821266.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland