Nieuws

Subsidie voor twee innovatieve visserijprojecten in de Kop van Noord-Holland 30-09-2014

Twee projecten uit de Kop van Noord-Holland ontvangen in totaal bijna € 185.000 subsidie van het Europees Visserijfonds en Provincie Noord-Holland. Rederij P.C. de Haan en Zoon BV (WR 109) werkt aan een innovatieve techniek om de garnalenvisserij duurzamer te maken. Het tweede project is van de WR16, visser Dries Wiersma.  In dit project wordt een kweeksysteem voor oesters langs de Afsluitdijk ontwikkeld. Beide projecten dragen bij aan vernieuwing in de  visserijsector en bieden kansen voor  nieuwe werkgelegenheid.

 

Het Europees Visserijfonds (EVF) van de EU ondersteunt de duurzame ontwikkeling van de visserijregio’s in Noord-Holland. Het bedrijfsleven en de gemeenten dragen ook bij aan het programma. Het accent ligt op het bevorderen van de lokale werkgelegenheid in visserijregio’s en op het versterken van de concurrentiekracht van de lokale economie. Sinds 2007 is binnen dit programma al bijna 1,4 miljoen euro Europese subsidie in Noord-Holland aan projecten verleend dat nog eens verdubbeld is met publiek geld van provincie en gemeenten. De huidige twee projecten zijn de laatste projecten die binnen deze regeling subsidie krijgen.      

 

Pulsvissen zonder kabel
Overal ter wereld wordt op garnalen gevist, maar nergens met een zwevend tuig in combinatie met een puls zonder kabel. De WR-109 en het projectteam wil door het verbeteren van de huidige pulsmethode het rendement voor een garnalenschip drastisch verhogen. Het resultaat van het project is een nieuwe pulsinstallatie zonder kabels (PZK) die door de natuurlijke waterstroom een eigen energie- en pulsveld weet op te wekken. Als de proeven slagen is er geen voedingskast meer nodig aan boord en kunnen de investeringskosten drastisch omlaag. Bovendien is het systeem meer betrouwbaar en stabiel, waardoor ook schade aan ander zeeleven, door bijvoorbeeld teveel stroompieken, beperkt wordt.  
  
Oesters langs de Afsluitdijk
Op dit moment vindt oesterkweek plaats op percelen en doorgaans beschutte plekken. Langs de Afsluitdijk is er echter een potentieel goede voedingsbodem voor de kweek van oesters. Het enige probleem is dat de Afsluitdijk vaak ruige weersomstandigheden kent met uiteenlopende wind- en waterstromingen. Daarom zal een geheel nieuw kweeksysteem moeten worden ontwikkeld, die bestand is tegen deze factoren. Met dit nieuwe kweeksysteem kan een nieuw soort hoogwaardige oester worden gekweekt die via lokale ondernemers als nieuw product kan worden verkocht. Het project is een pilotproject om verschillende nieuwe systemen te testen. Het dient daarmee als voorbeeld voor andere oesterkwekers.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland