Nieuws

Startbijeenkomst LEADER-programma druk bezocht 27-02-2023

Op 23 februari jl. vond in Wieringerwerf de startbijeenkomst van LEADER plaats. LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Zo’n zestig bewoners, ondernemers en organisaties uit de Kop van Noord-Holland en de regio Westfriesland namen deel.

 

Voordat er concrete projecten kunnen worden ingediend, gaan bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en lokale overheden in de komende maanden eerst gezamenlijk een plan voor hun regio maken. Als dit plan wordt goedgekeurd door de Provincie Noord-Holland kan er vanaf eind dit jaar subsidie voor innovatieve projecten worden aangevraagd - projecten die bijdragen aan een aantrekkelijker platteland, bevordering van werkgelegenheid en/of een inclusieve samenleving.

 

Succesvolle startbijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst werd de LEADER-regeling toegelicht. Dit werd gelardeerd met spraakmakende voorbeelden van ondernemers en organisaties uit de Kop die de afgelopen jaren met behulp van LEADER mooie initiatieven hebben ontwikkeld, zoals Leven van de Wind door Marbel de Graaf en De Factorie door Corry Leijen. 

 

Vervolgens werd uitgelegd hoe we de komende maanden met elkaar de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) gaan maken, om een nieuwe LEADER-periode voor de Kop en de eerste voor Westfriesland mogelijk te maken. In twee break-out sessies werden vervolgens volop wensbeelden en successen uitgewisseld in relatie tot de ontwikkeling van beide regio’s. 


Samen een plan maken

In beide regio’s wordt nu een LOS opgesteld door en voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en lokale overheden. In dit plan wordt de visie voor het gebied neergelegd en de thema’s benoemd waarop in de komende jaren projecten kunnen worden ontwikkeld.  De LOS vormt de basis waarop subsidie kan worden aangevraagd en moet voor 1 juli 2023 worden ingeleverd bij de provincie Noord-Holland. Na goedkeuring van de LOS wordt eind 2023 de regeling opengesteld voor nieuwe projectaanvragen. Zowel in de Kop van Noord-Holland als in de regio Westfriesland worden de komende maanden vervolgbijeenkomsten gehouden. 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland