Nieuws

Ruim 50 Spanjaarden bezoeken duurzame energieprojecten in de Kop van Noord-Holland 19-11-2009

Op 12 november brachten 50 Spanjaarden een bezoek aan twee Leader projecten in de Kop van Noord-Holland. Ze bezochten het project ‘Robotisering in de paprikateelt’ en het ‘Energieproject Woudmeer’. Beide projecten zijn vanwege hun innovatieve karakter gesteund door de Plaatselijke Groep van Leader. Er zijn  31 plattelandsgebieden in Nederland aangewezen als Leadergebied en de Kop van Noord-Holland is daar één van.

Transnationale samenwerking

Internationaal vindt veel uitwisseling plaats tussen Leadergebieden om van elkaar te leren en projectideeën op te doen. De Spanjaarden zijn vertegenwoordigers van Leadergebieden uit verschillende delen van Spanje. Zij bezochten de Kop van Noord-Holland als onderdeel van hun studiereis.   

Robotisering parika’s

De groep werd als eerste ontvangen in de paprikakas van familie Barendsen op Agriport A7. In deze kassen wordt een proefproject uitgevoerd waarin nieuwe technologie op gebied van robotisering wordt uitgetest. In de industriële productie nemen intelligente machines en Robotica een steeds belangrijkere plaats in. In de agribusiness is dit een stuk moeilijker. Met behulp van zogenaamde intelligente camera’s moet het mogelijk worden nuances in de groei te registreren én vervolgens een robot aan te sturen die de vrucht op de juiste manier plukt. Naar verwachting zijn de eerste robots met dit systeem in maart volgend jaar werkzaam. Na een korte rondleiding door de kas volgde de groep met veel belangstelling een presentatie over de paprikateelt en in het bijzonder duurzame energie en robotisering.  

Energieproject Woudmeer

Het Energie Project Woudmeer is een initiatief van alle 12 Agrarische ondernemers in de Woudmeer polder gelegen nabij Dirkshorn. De doelstelling van de initiatiefnemers is om binnen de gehele polder mogelijkheden te creëren om innovatieve duurzame energie te ontwikkelen, met als uitgangspunt dat deze polder op termijn “energie neutraal” zal zijn. Daarnaast is het streven alternatieve duurzame energie te produceren voor commerciële doeleinden. De Spaanse delegatie werd ontvangen met een presentatie in het aardappelbedrijf van familie Wagenaar, dat de pilotlocatie is voor het Energieproject Woudmeer. Hier zijn een tweetal kleine windmolens geplaatst. Na de testfase wordt gestreefd naar plaatsing van circa 20 tot 30 kleine windturbines in de polder.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland