Nieuws

Programma Leader meerwaarde voor Texel 09-12-2009

Vanaf 2007 is in de Kop van Noord- Holland en Texel een nieuw EU programma Leader van start gegaan met als doel de regio een extra sociaal economische impuls te geven. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Met name voor Texel blijkt dit het EU programma Leader zeer succesvol. Daarnaast is het voor Texel een interessante investering. Jaarlijks investeert Texel een bedrag van 11 duizend euro. Aan subsidies voor Texelse projecten is inmiddels bijna 150 duizend ontvangen en voor ruim 380 duizend euro aan Texelse projecten ingediend.

 

Het programma Leader is een vervolg van het Leader+programma@2001-2006. De aankomende 6 jaar tot 2015@is 4,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten in de Kop van Noord-Holland en op Texel. Een derde van dit bedrag is afkomstig van Leader, een derde uit publieke cofinanciering en een derde private bijdragen.@ De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woonomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die echter niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen.

 

Texelse projecten

Drie Texelse projecten waar geld van Leader is toegezegd zijn Texelenergie en "Het scannen van schapen op worpgrootte" en Gemengd Zilt Bedrijf voor respectievelijk 58.046 euro, 14.969 euro en 73.925 euro. Twee andere ingediende (mede-) Texelse projecten zijn al wel door de projectgroep goedgekeurd maar liggen nog bij de provincie voor definitieve goedkeuring. Dit zijn "Het wadden gebied gaat voor goud " voor 337.830 euro en de Texelse vuurtoren voor 52.500 euro.

 

Plaatselijke Groep beslist

Vertegenwoordigers van de deelnemende partners en gemeenten in de Kop van Noord-Holland vormen de Plaatselijke Groep. De werkgroep bestaat uit lokale bestuurders en ondernemers en uit vertegenwoordigers van de agrarische, toeristische en ICT sector, van vrouwenorganisaties, milieu- en natuurorganisaties, van een lokale werkgroep en van de Provincie Noord-Holland.

Onder leiding van een projectmanager bepaalt de Plaatselijke Groep tot en met 2015, welke ingediende projecten in aanmerking komen voor begeleiding en subsidie.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland