Nieuws

POP-prijs 2013 01-11-2012

Passie Op het Platteland-prijs
 
In het voorjaar van 2013 wordt voor de tweede keer de Passie Op het Platteland-prijs uitgereikt, om succesvolle, inspirerende, bijzondere of innovatieve projecten op het platteland eens extra in het zonnetje te zetten.

Voor wie? 
Projecten die gefinancierd zijn vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2), kunnen meedingen naar de POP-prijs.
 
Twaalf nominaties, vier winnaars 
Uit de inzendingen nomineert de jury twaalf projecten. Uit deze genomineerden kiest de jury uiteindelijk vier winnaars; één voor iedere ‘as' (prioriteit) vanuit POP2.
Bij de beoordeling let de jury  vooral op hoe vernieuwend het project is, of het ook toegepast zou kunnen worden door anderen, hoe origineel het  is, of er sprake is van een bijzondere samenwerking en of het iets blijvends is. (Onder spelregels vindt u uitgebreide criteria).
 
Publieksprijs 
Ook het publiek kan zijn stem laten horen. Na de nominatie kunt u meestemmen voor de POP-publieksprijs.
 
Wat levert het op? 
De twaalf genomineerde projecten worden goed in het zonnetje gezet. De initiatiefnemers worden geïnterviewd, we maken een kort filmpje en een brochure over hun project.
De vier uiteindelijke winnaars winnen daarnaast een bedrag van € 2000,- en de winnaar van de publieksprijs een bedrag van € 1000,-
 
Project indienen
U kunt uw project indienen door het aanmeldformulier in te vullen. Dit kan tot 15 december 2012. Doe dit zo beknopt en concreet mogelijk. Bij de spelregels vindt u uitgebreide informatie over het reglement, de beoordelingscriteria en de jury.
 
POP-prijs 2010
In 2010 werd voor de eerste maal de POP-prijs uitgereikt tijdens de Conferentie Sociaal Vitaal Platteland. In de blogs leest u hoe het nu staat met deze prijswinnaars. Bij POP-prijs 2010 kunt u filmpjes bekijken over de genomineerde projecten in 2010.
 
Organisatie 
De organisatie van de verkiezing vindt plaats onder auspiciën van het Comité van Toezicht POP Nederland en is in handen van het Regiebureau POP, Netwerk Platteland, het ministerie van El&I, de twaalf provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
 
Over POP
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma zet in op een leefbaarder, groener en vitaler buitengebied in Nederland. Het Rijk, de provincies en de Europese Unie stellen daar geld voor beschikbaar. Bijvoorbeeld voor de innovatie in de duurzame landbouw, agrarisch natuurbeheer en het behoud van (sociale) basisvoorzieningen.
 
De vier  ‘assen'  (prioriteiten of doelstellingen) van POP2 zijn: 
As 1. Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector.
As 2. Verbetering van het milieu en het platteland.
As 3. De leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie.
As 4. LEADER ("Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale", wat kortweg neerkomt op "samenwerking voor plattelandsontwikkeling")

Bron: Netwerk Platteland

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland