Nieuws

Plattelandsconferentie daagt deelnemers uit 28-11-2012

Wat kun jij bijdragen aan jouw platteland, in een speelveld waarin beleid verandert en burgers steeds meer zelf regelen? Die vraag staat centraal op de Plattelandsconferentie van Netwerk Platteland en Dienst Landelijk Gebied, op 13 en 14 decembera.s. in Wageningen. Geen standaard conferentie met keynote-sprekers en een etalage van goede praktijken, maar een werkatelier waarin deelnemers zelf aan de slag gaan met hun concrete eigen vragen voor hun platteland van de toekomst.

De conferentie luidt het laatste jaar in van Netwerk Platteland en maakt een start met een nieuwe plattelandsbeweging. Want het platteland verandert: we zien krimp, ontgroening en vergrijzing, maar ook nieuwe economische activiteiten, nieuwe vormen van natuurbeheer en sociale innovatie. Investeringsfondsen en subsidiepotten verdwijnen, wettelijke kaders veranderen en de rolverdeling tussen burgers, ondernemers, organisaties en vernieuwers begint te schuiven. Het gevolg is dubbele onzekerheid: wat kan en moet er nog meer op het gebied van economie, natuurbehoud of lokale leefbaarheid? Maar ook: hoe gaan we dat doen, wie neemt het voortouw, en wie ondersteunt dat nu de overheid lijkt af te haken? Op de conferentie komen vernieuwers en inspiratoren bij elkaar om samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en te verdiepen.

Dat doen we op een andere manier dan tijdens een standaard conferentie. Inspirerende sprekers laten je op een andere manier kijken. In themagroepen rond de vier hoofdthema's sociaal kapitaal, lokale ketens, nieuwe verhoudingen op het platteland en slim grondgebruik ga je aan de slag om samen in beeld te brengen waar energie en beweging zit, waar het vastloopt, waar beweging gewenst is. Tijdens creatieve workshops met muziek, meditatie, verhaal en film denk je ook na over je eigen motivatie en een effectieve rol voor jezelf. Op dag 2 ga je in groepen modellen van ideeën, initiatieven en projecten ontwikkelen, waarmee je na de conferentie meteen aan de slag kunt. Je gaat niet weg zonder nieuwe contacten, nieuwe projecten en nieuwe initiatieven.

De Plattelandsconferentie van Netwerk Platteland en Dienst Landelijk Gebied vindt plaats op donderdag 13 en vrijdag 14 december in het Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9 te Wageningen. Deelname kost €200, inclusief hotelovernachting €250 (excl btw), voor studenten geldt een aangepast tarief. Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op netwerkplatteland.nl/plattelandsconferentie.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huub Kwantes bij ETC 033-4326024

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland