Nieuws

Ontwikkelingsstrategie is ingediend bij Provincie Noord-Holland 01-04-2015

De Plaatselijke Groep LEADER heeft op 1 april 2015 de Ontwikkelingsstrategie Kop van Noord-Holland voor de periode 2014-2020 ingediend bij provincie Noord-Holland. Het hoofdthema van LEADER, de sociaaleconomische versterking van het platteland, ziet de PG vooral als een samengaan van duurzame economische ontwikkeling en een versterking van het (sociale) leefklimaat. Samen leidt dit tot een versterking van de identiteit van het gebied. De inzet voor de komende planperiode is dan ook om daar opnieuw een bijdrage aan te leveren.

 

De Ontwikkelingsstrategie is een invulling van de wens van de regio om LEADER in de Kop te continueren en is tot stand gekomen onder leiding van de bestaande Plaatselijke Groep. LEADER heeft de afgelopen periode, 2007-2013, veel opgeleverd: vruchtbare samenwerking tussen allerlei partijen in de regio en een groot aantal geslaagde projecten, zowel marktgebonden innovaties alsook kleinschalige leefbaarheidprojecten. LEADER vormt in de Kop van Noord-Holland een goede aanvulling op de activiteiten van de economische boards, de agenda van de Kop van Noord-Holland en de activiteiten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De financiële ambitie voor de gehele planperiode is 6 miljoen euro.

Het Ontwikkelingsplan wordt naar verwachting deze zomer, zodra deze is goedgekeurd door de Provincie, hier gepubliceerd.

Meer informatie: Waronne Sint - 06-46745133.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland