Nieuws

Noorderbakens in Ontwikkeling 05-03-2019

Twee nieuwe Noorderbakens sieren de toegangswegen van het woonzorgpark Noorderhaven en er is een cheque ontvangen die de realisatie van een volgende baken mogelijk maakt. Er is veel goed nieuws te melden over de Noorderbakens!

 

Rabobank

Op 24 januari mochten de Noorderbakens een cheque ter waarde van € 6.000,= in ontvangst nemen van Rabobank Kop van Noord-Holland. Ruud Ramaekers, ledenraadslid Rabobank en Annette Hof van Rabobank Kop van Noord-Holland overhandigden de cheque aan Marianne Rijnders, initiatiefneemster van de Noorderbakens. De donatie wordt gebruikt voor het volgende baken ‘kudde schapen en een geit’. De cheque werd in ontvangst genomen in het bijzijn van de makers van het kunstobject, Rutger Jan Bredewold (kunstenaar) en Rob Glas (steenhouwer) en de directeur van ’s Heeren Loo Wiebrand Top.


Meeuwen

Sinds 8 februari worden beide toegangswegen gesierd door de bakens die meeuwen uitbeelden. De meeuwen doen denken aan het logo van ‘s Heeren Loo uit vroegere tijden. Wil je zien hoe de bakens zijn geplaatst? Kijk dan dit filmpje https://youtu.be/JWhVU4omadI


Initiatief

Marianne Rijnders nam 2 jaar geleden het initiatief voor het plaatsen van 12 herkenbare kunstobjecten op woonzorgpark Noorderhaven. Zij wil het terrein van Noorderhaven aantrekkelijk maken voor bezoekers en bewoners. “Hiermee haal je mensen met een beperking, zoals mijn zoon Huub, uit een isolement”, aldus Rijnders. Het baken ‘kudde schapen en een geit’ symboliseert de gedachte dat je opgenomen kunt worden in de samenleving ondanks dat je afwijkt.


Europese subsidie

Voor de helft van elke baken krijgen de Noorderbakens steun van LEADER Kop van Noord-Holland. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland. De andere helft van elke baken wordt via fondsenwerving bijeengebracht. Wil je een donatie doen of een actie opzetten? Neem contact op met Carla Smit voor meer informatie, carla.smit@sheerenloo.nl.

Bron: 's Heeren Loo

Meer info: projectpagina

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland