Nieuws

Meer recreatiemogelijkheden bij kust Den Helder 04-10-2012

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten ruim € 800.000 subsidie te verstrekken aan de gemeente Den Helder, Noord-Hollands Landschap en de stichting Helderse Vallei.

Het doel is met negen concrete projecten de kuststreek bij Den Helder aantrekkelijker te maken voor bezoekers, bedrijven en bewoners. GS leggen het besluit in november voor aan Provinciale Staten.

Rond het bezoekerscentrum De Helderse Vallei in de Noord Duinen zullen projecten worden uitgevoerd zoals: het herstel van de natuur van de donkere duinen, het plaatsen van een uitkijkpunt, verbeteringen van strandslagen en de aanleg van ruiterpaden, fietspaden, en het afmaken van recreatieknooppunt De Helderse Vallei. De projecten worden uitgevoerd onder leiding van de gemeente Den Helder.

Een aantrekkelijke kuststreek
Gedeputeerde Geldhof: "De provincie draagt bij aan de projecten bij Den Helder omdat het belangrijk is dat de kust zijn aantrekkingskracht behoudt. Want de kust  is één van de grootste trekpleisters van de provincie en van groot belang voor de Noord-Hollandse economie en   het leefklimaat." 
Wethouder Bruin van de gemeente Den Helder: "We zijn heel blij dat de provincie ons financieel wil blijven ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de kwaliteitsverbetering van de kuststrook. Een aantrekkelijke kuststrook trekt meer toeristen naar Den Helder en dat is een belangrijke impuls voor de plaatselijke en regionale economie.

De duinen en dijk bij Den Helder werden in 2004 door het Rijk aangemerkt als Zwakke Schakel. Het Rijk uitte destijds de wens om de kansen die de kustversterking kon opleveren voor recreatie, natuur en economie te benutten en de ruimtelijke inrichting te verbeteren. Na diverse veiligheidsonderzoeken bleek de versterking van de zeewering bij Den Helder niet nodig. GS vinden het van belang de ruimtelijke inrichting van de kuststreek toch te versterken. Daarom heeft de provincie met de gemeente Den Helder, de Stichting de Helderse vallei en Landschap Noord-Holland een uitvoeringsprogramma opgesteld.

bron: Provincie Noord-Holland

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland