Nieuws

Jaarverslag LEADER 2022 gepubliceerd 26-05-2023

De huidige programmaperiode loopt op zijn eind. Het jaar 2022 hebben we benut om de balans op te maken en de uitgevoerde projecten te presenteren. Maar ook: lessen te trekken voor de toekomst.

LEADER staat in de Kop nu stevig op de kaart en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd. We hebben een kleine dertig mooie projecten zich zien ontwikkelen, gericht op de thema’s ‘inspelen op demografisch ontwikkelingen’, ‘duurzame energie, circulaire economie, kringlooplandbouw, biobased economy’ en ‘versterken van agrotoeristische netwerken’.

Inspirerende en informatieve locaties zijn opengesteld voor publiek, leveren een bijdrage aan de economie met werknemers en vrijwilligers, verbinden verschillende doelgroepen in het gebied en dragen bij aan de levenskwaliteit in de Kop van Noord-Holland.

Nu werken we aan een nieuwe Ontwikkelingsstrategie om ook in de volgende programmaperiodeweer verder te bouwen aan een krachtige Kop van Noord-Holland waar het fijn wonen, werken en recreëren is. 

Download hier het jaarverslag van LEADER 2022.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland