Nieuws

Informatiebijeenkomsten over nieuwe Waddenfonds tender 27-05-2015

Van 27 augustus tot 22 oktober 2015 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij het Waddenfonds. Het betreft aanvragen voor het thema ‘werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling’ en het thema ‘duurzame recreatie en toerisme’.

 

Het openstellingsbesluit is formeel gepubliceerd in de provinciale bladen. Op www.waddenfonds.nl treft u de teksten die horen bij dit besluit. Het gaat daarbij om de tekst van het openstellingsbesluit en de bijbehorende tekst van het Jaarprogramma 2014-2015. Hier is ook het aanvraagformulier te vinden. Op 5 juni treft u op de website het aanvraagformulier met specificaties voor de tender duurzame recreatie en toerisme.

 

Wij organiseren twee voorlichtingsbijeenkomsten over deze nieuwe openstelling. Tijdens die bijeenkomsten wordt in het eerste deel nadere toelichting gegeven over de aard van de aanvragen en over de vereisten die het Waddenfonds stelt. In het tweede deel van de bijeenkomst kunt u terecht met al uw individuele vragen.

 

U kunt kiezen uit de volgende bijeenkomsten:

 

Bijeenkomst 1:

 

Datum  :           dinsdag 9 juni 2015

Tijd       :           van 19:30 uur tot circa 21.30 uur

Locatie :           Restaurant Het Booze Wijf

                        Strandweg 5, 9976 VS Lauwersoog

                        www.hetboozewijf.nl

 

Bijeenkomst 2:

Datum  :           donderdag 11 juni 2015

Tijd       :           van 15:00 uur tot circa 17.00 uur

Locatie :           Trebol

                        Zuidoostersingel 1, 8861 GB Harlingen

                        www.trebol.nl

 

U kunt zich tot vrijdag 5 juni 2015 aanmelden door een email te sturen naar info@waddenfonds.nl met als onderwerp ‘voorlichting WCL en DRT’, en vermelding van contactgegevens.

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland