Nieuws

Het doel van Leader+ subsidieprogramma plattelandsontwikkeling 09-12-2004

Het Leader+ programma heeft vanuit Europa de taak meegekregen om projecten die de gemeenschap direct raken financieel te ondersteunen en te adviseren. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van cofinanciering. Een eventuele bijdrage van Leader+ dekt nooit meer dan eenderde van de investeringskosten.

De voorkeur gaat uit naar het steunen van plannen en projecten die ontwikkeld zijn door de eigen bevolking. Behalve met geld helpt Leader+ ook bij het zoeken naar samenwerkende partijen en specifieke kennis.

Gesubsidieerde projecten
Leader+ heeft in de afgelopen drie jaar al ruim dertig projectvoorstellen in de Kop van Noord-Holland gewaardeerd. Enkele voorbeelden zijn:
· Historische vondsten digitaal archiveren voor Turfschuur Op Zee Land.
· Borstelproject, een supergrote borstel voor het schoonmaken van tractorbanden om te voorkomen dat in oogsttijd de wegen spekglad worden.
· De ontwikkeling van het Automaatje en de Intrarijschoffel, GPS gestuurde landbouwwerktuigen.
· De Verse Vismarkt op Wieringen die sinds de zomer van 2004 elke zaterdagochtend in de visafslag aan de haven van Den Oever gehouden wordt.
· Marketingprojecten voor Texels Lamsvlees, Texels Bier en Waddenproducten.
· Creatieve toeristische ondernemers uit de gemeente Zijpe stimuleren om innovatief te denken over het toeristisch en recreatief aanbod aan de kust.

Heeft u ook ideeën of een plan? Neem dan contact op met het secretariaat van Leader+ tel. 0223 66 84 70
Wilt u meer weten, zie www.leader-plus.org

Europa is dichterbij dan u denkt!

 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland