Nieuws

Gastvrije Kop van Noord-Holland 27-02-2013

De toeristische sector in de Kop van Noord-Holland wil de kwaliteit van het toeristisch aanbod in de regio verbeteren met het project 'Gastvrije Kop van Noord-Holland'. In de regio's West-Friesland en Noord-Kennemerland heeft dit project al eerder kleinschalige toeristische ondernemers ondersteund. Met financiering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Leader en Provincie Noord-Holland is Gastvrij Noord-Holland aangepast aan het toeristisch aanbod in de Kop van Noord-Holland en wordt het daar nu uitgerold.

Gastvrije Kop van Noord-Holland is de werktitel van een project waarmee beoogd wordt het kleinschalig aanbod te bundelen onder een nog te ontwikkelen koepelconcept. Kleinschalige toeristische verblijfsaccommodaties worden binnen dit concept gekoppeld aan lokale producten, natuur, cultuurhistorie en lokale kunst. Zo wordt optimaal ingespeeld op de behoefte van recreanten aan authenticiteit, belevenissen en de zogenaamde 'slow-trend'.

Daarnaast is het doel om rendement en kwaliteitsverbetering in het aanbod bereiken door ondernemers met elkaar slagvaardig in te laten spelen op kansen die voor hen relevant zijn.

http://www.gastvrijnoordholland.nl/

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland