Nieuws

Exposities Leven van de Vis (Texel en Den Helder) 06-12-2013

In de Kop van Noord-Holland zijn onlangs twee aantrekkelijke, interessante interactieve exposities geopend onder de naam 'Leven van de Vis'.  Op Texel, boven De Oude Vismarkt in Oudeschild, en in Den Helder, naast de VVV op Willemsoord laten de exposities zien wat het betekent om visser te zijn. De visser als ondernemer: de investeringen die ze doen om brandstof te besparen en de bodem minder te beroeren. Maar ook de visser als mens: Hoe ga je om met een leven waarbij je elke week vijf dagen van huis bent. Wat betekent dat voor je privé-leven? En hoe ga je om met de steeds grotere regeldruk en alle inspecties aan boord?

Voor veel mensen is onbekend wat er de afgelopen 10 jaar allemaal aan maatregelen zijn genomen om het milieu te sparen en om overbevissing en bodemberoering tegen te gaan. Maatregelen zoals nieuwe vistuigen als de Sumwing en de Pulswing die niet over de bodem gaan maar er vlak boven zweven. Met als groot voordeel dat ze de bodem niet meer omwoelen en veel minder weerstand hebben (dus leiden tot een enorme vermindering van het brandstofverbruik). Maar ook maatregelen als het naleven van vastgestelde quota waardoor jaarlijks vastligt hoeveel vis er gevangen mag worden, zodat het met de visstanden steeds beter gaat. Al deze ontwikkelingen komen aan bod in de exposities.

Leven van de Vis is niet alleen leerzaam, maar ook leuk om te bezoeken, voor jong en oud. Er zijn spellen zoals vissorteren, vis kopen op de veiling of zelf voelen hoeveel minder weerstand een sum- of pulswing vistuig geeft. En je kan vragen stellen die je een visser altijd al hebt willen stellen.

Kom zelf kijken Op Willemsoord in Den Helder of in De Oude Vismarkt in Oudeschild.

De exposities zijn gebouwd door de lokale expositiebouwer Expotise, en mede tot stand gekomen met bijdragen van het Europees Visserijfonds, Rabobank Noord-Holland Noord, STIFTexel en de visserijsector zelf.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland