Nieuws

Europa steunt Noord-Hollandse Energie Coƶperatie 25-11-2010

De Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) is een energiebedrijf dat gas en 100% lokaal opgewekte duurzame elektriciteit produceert en levert in de kop van Noord-Holland. De coöperatie is opgestart op 29 juni 2009. Recent is subsidie toegekend uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader voor de opstart van NHEC. Leader en de gezamenlijke gemeenten in de Kop van Noord-Holland dragen in totaal 100.000 euro bij aan het project.

NHEC is in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een echte energieleverancier met inmiddels 250 leden en 300  klanten. NHEC levert energie van Noord-Hollandse bodem dat wordt opgewekt uit schone energiebronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. De winst wordt geïnvesteerd in innovatieve projecten om de regio nog duurzamer te maken. NHEC levert niet alleen schone energie, maar is ook nog eens voordelig: de Energie Coöperatie is de goedkoopste energieleverancier in vergelijking met de in september 2010 door de Consumentenbond onderzochte landelijke aanbieders.

De Leader adviescommissie van de Kop van Noord-Holland en Texel is blij met het inititatief. Het project stimuleert regionale initiatieven om duurzame energie op te wekken. Met name de agrarische sector kan door productie van duurzame energie extra inkomsten genereren. NHEC biedt daarmee goede kansen voor plattelandsgebieden.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de redactie

Meer informatie over het project kunt u opvragen bij

De heer Rolf Heynen

T + 31 (0)226 420 446

M + 31 (0)6 52435850

E Rolf.Heynen@nhec.nl

I www.nhec.nl

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland