Nieuws

ELREN, Europees netwerk voor duurzame energie 25-03-2010

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord stimuleert regionale en internationale projecten op het gebied van energiebesparing- en duurzame energie in de Kop van Noord Holland. Het ELREN project, dat staat voor “European Leader Renewable Energy Network” is een energie-netwerk waar internationale partners ervaringen en kennis uitwisselen. ELREN is benoemd tot “Best Practice project” door de Europese commissie. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft de tweede fase van dit succesvolle project voor een subsidie ingediend bij Leader, het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Leader en Provincie Noord-Holland ondersteunen ELREN in totaal met 76.000 euro.

ELREN beoogt duurzame energie projecten te ondersteunen door informatie, bemiddeling en begeleiding. Er is inmiddels een internationaal netwerk van 58 partijen en instellingen die belangstelling hebben in duurzame energie en die zich als partner bij ELREN hebben aangesloten. Op www.elren.net staan de deelnemende partijen met hun duurzame energieprojecten.

Waarom ELREN?
Het doel van ELREN is het stimuleren en faciliteren van regionale en internationale projecten op het gebied van energiebesparing- en duurzame energie in de Kop van Noord Holland. Bij de aanpak van deze projecten wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de ELREN partners.
Hierdoor kunnen kleinschalige projecten (zonnestroom, zonnewarmte, kleine windturbines) tot één groter project worden gebundeld. Dit biedt belangrijke schaalvoordelen voor de initiatiefnemers.
 
Ook kan ELREN ondersteunen bij conceptontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn: het combineren van de verschillende technologieën tot een integrale energie oplossing (elektriciteit en warmte) voor een bepaalde locatie, of het optimaal op elkaar laten aansluiten van producten en processen tot een gesloten keten: bio-industrie, energieproductie en inzet van afvalstoffen in de bio-industrie.

ELREN organiseert verschillende internationale congressen waarbij partners uit alle windstreken bij elkaar komen om samen projectideeën te formuleren en van elkaars ervaringen gebruik te maken. De kick off bijeenkomst met internationale partners zal dit jaar in mei in de Kop van Noord-Holland plaatsvinden. 

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland