Nieuws

Een ton voor De Frisse Wind in de agrarische sector 13-05-2009

Het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de Provincie Noord-Holland geven elk een kleine 50.000 euro aan de vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind. Sinds 2003 waait De Frisse Wind door de Kop van Noord-Holland. De vereniging is opgericht om agrariërs te helpen bij het uitbreiden van  bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld het aanbieden van zorg op de boerderij,  agrarisch natuurbeheer, recreatie en toerisme of biologische landbouw. Met het project Verbreding Frisse Wind, wil de vereniging haar activiteiten verder uitbreiden om de regionale agrarische sector nog beter te verankeren. De vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en daarmee het behoud van het open landschap in de Kop van Noord-Holland is hiermee gediend.

Klasseboeren, een waardevol project
Steeds minder mensen hebben in het dagelijks leven contact met de agrarische sector. Vereniging de Frisse Wind is daarom in 2006 gestart met het project Klasseboeren. Schoolklassen kunnen op een praktijkgerichte manier kennismaken met de agrarische sector. Geïnteresseerde boeren worden begeleid bij het ontvangen van groepen kinderen en het aanbieden van praktijklessen en lespakketten. Ook bemiddelt de vereniging tussen agrariërs en scholen. Daarnaast zoekt De Frisse Wind naar financieringsmogelijkheden voor de Klasseboeren zodat zij kunnen professionaliseren en het project grootschaliger kunnen maken. Het mes snijdt dus aan twee kanten: agrariërs creëren een nieuwe inkomstenbron en kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt en de waarden van hun eigen leefomgeving. 

Zorgboeren bieden perspectief
Bij het project Verbreding Frisse Wind hoort ook het stimuleren van meer kleinschalige zorg op de boerderij. Zowel bij zorginstellingen als bij agrariërs komt steeds meer interesse voor het integreren van zorgtaken op de boerderij. Zorginstellingen (her)ontdekken de zorgfunctie en de loutering van het platteland. Agrariërs zoeken naar neveninkomsten om hun bestaan op het platteland te waarborgen. Het aanbieden van zorg op de boerderij is goed te combineren met de agrarische bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat het aanbod van zorgboerderijen in de Kop van Noord-Holland wordt uitgebreid.

De Frisse Wind wil met name de kleinschalige zorg ontwikkelen en ondersteunen. De boer blijft boer en zijn boerderij een agrarische onderneming, geen zorginstelling. Voor de cliënt is dit prettig, omdat hij door zijn werk op de boerderij juist uit de sfeer van een zorginstelling komt. De kleinschaligheid maakt het voor meerdere bedrijven mogelijk en aantrekkelijk om cliënten op te vangen. Zorg op de boerderij biedt beide partijen perspectief!

Meer weten?
De vereniging De Frisse Wind heeft een eigen website, zie www.defrissewind.nl. U kunt ook contact opnemen met de projectleiders: info@defrissewind.nl of tel.: 0224-53 130 4 (Oda Bögels of Marja Beemster).

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland