Nieuws

Duurzaam onderwijs voor een duurzame toekomst 02-12-2010

Samen met de Texelse scholen zetten Ecomare en Stichting Kopwerk zich in voor duurzaam en innovatief basisonderwijs op Texel. Zij richten zich met het Natuur- en Milieueducatie arrangement (NME) op de twaalf Texelse basisscholen. Recent heeft het project een bijdrage gekregen van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader en de gezamenlijke gemeenten in de Kop van Noord-Holland. In totaal dragen zij 52.000 euro bij aan het project.

Het NME arrangement sluit goed aan bij het Leader Ontwikkelingsplan van de Kop van Noord-Holland en Texel. Duurzaam, innovatief onderwijs heeft zowel ecologische, sociaal maatschappelijke als economische voordelen. Bovendien sluit duurzaam basisonderwijs goed aan bij de duurzaamheidambitie van Texel.

Carla Kersbergen, hoofd educatieve dienst van Ecomare: "Naar verwachting leidt dit programma er toe dat meer scholen van de overkant naar Texel komen om educatieve programma's bij ons te boeken. Zo draagt duurzaam onderwijs ook bij aan de stimulering van recreatie en toerisme."

Door de inzet van Natuur en Milieueducatie worden de kinderen van Texel bewust gemaakt van hun unieke omgeving en wordt duurzaam gedrag  bevorderd. Met speciale lesprogramma's worden thema's als ‘energie', ‘water' en  ‘natuur' behandeld. Hierin wordt nauw wordt samengewerkt met allerlei partijen die actief zijn op het gebied van die thema's, zoals Stichting Duurzaam texel, Stichting Urgenda, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en Nationaal park Duinen van Texel. Naast de ontwikkeling van lesprogramma's worden scholen uitgedaagd om het goede voorbeeld te geven door zuinig met water, energie en de omgeving om te gaan.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland