Nieuws

Dorpsbouwmeester in de Kop van Noord-Holland 25-01-2012

Stichting Wasteland krijgt € 20.000 subsidie van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Leader en een bijdrage van € 20.000 van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland voor het project Dorpsbouwmeester. Het project draagt bij aan de leefbaarheid in oude dorpskernen door nieuwe openbare functies te bedenken voor bestaande leegstaande panden.

Stichting Wasteland gebruikt de subsidie om een architectuurwedstrijd te organiseren voor drie bestaande gebouwen in de regio. De dorpen in de Kop van Noord-Holland hebben altijd een economische en sociaal maatschappelijke functie gehad. De trend is echter dat dorpen steeds uitgestrekter en steeds leger worden. Woonfuncties verschuiven naar de randen van de dorpen en andere functies en voorzieningen verdwijnen. Door leegstaande oude gebouwen opnieuw geschikt te maken voor nieuwe functies en voorzieningen wordt bijgedragen aan het behoud van de dorpseigen cultuur en leefbaarheid in oude dorpskernen.

Op de startbijeenkomst op 21 maart in de Laurenskerk te Kolhorn worden de drie locaties gepresenteerd. Iedere locatie krijgt een ontwerpopdracht. Na inschrijving voor de wedstrijd worden per locatie drie ontwerpen gemaakt. De 9 ontwerpen worden beoordeeld door een jury op haalbaarheid en potentie.

Culturele vernieuwingen lopen vaak tegen praktische bezwaren en regelgeving aan die uitvoering verhinderen. Op een slotsymposium worden de ontwerpen gepresenteerd en juist deze problematiek besproken. Naast aandacht voor vernieuwende ontwerpen is er dan aandacht voor de wijze waarop gemeentes om kunnen gaan met de ruimtelijke wetgeving om bij te dragen aan de leefbaarheid van dorpskernen.

Het project wordt uitgevoerd door stichting Wasteland. Na het project start Wasteland het Dorpsbouwmeester-atelier om een vervolg te geven aan de projectresultaten. Het streven is uiteindelijk een of meerdere projecten daadwerkelijk uit te voeren.

Noot voor de redactie
De startbijeenkomst is op 21 maart in de Laurenskerk te Kolhorn. Meer informatie hierover en over het project bij de stichting Wasteland:
http://www.dorpsbouwmeester.nl/       Info@dorpsbouwmeester.nl

Ben Raaijman: 0226-353649  /  06-27052220
Herman ter Veen: 06-53297741

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland