Nieuws

Cranberry's: nieuw Texels streekproduct 09-12-2013

De afgelopen twee jaar zijn op Texel proeven gedaan met de teelt van cranberry's. Ongeveer 20% van de binnenduingrond blijkt geschikt voor de teelt van deze oorspronkelijk Amerikaanse heideplant. Naast teeltproeven is met verschillende Texelse ondernemers de afzetmarkt in beeld gebracht. Er zijn veel producten waar de cranberry in verwerkt kan worden en daarnaast zijn cranberryvelden een mooie aanvulling op het toeristisch aanbod van het eiland.

De consumptie van cranberry's in Nederland en omringende landen neemt jaarlijks met ongeveer tien procent toe. Ze worden in steeds meer voedings- en gezondheidsproducten verwerkt. Met landgoed de Bonte Belevenis op Texel zijn verschillende nieuwe producten ontwikkeld. Voorbeelden van bijzondere nieuwe producten zijn: cranberrylikeur, cranberrybrood, cranberrychutney
en cranberrythee.

De teeltproeven en het onderzoek naar de teelttechnische aspecten, de mogelijkheden van verwerking en afzet en de verdere opschaling en ontwikkeling, zijn mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkelingsprogramma 'Leader'. Hiermee is een start gemaakt met de bedrijfsmatige teelt van Cranberry's op Texel. Het doel is om binnen 3 jaar te komen tot 12 hectare cranberryteelt in de binnenduinrand van Texel. Texel biedt, met een miljoen overnachtingen op jaarbasis, volop afzetkansen voor streekeigen cranberryproducten.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland