Nieuws

Aankondiging openstelling LEADER 22-01-2015

Naar verwachting zullen de provincies in februari besluiten de LEADER-regeling open te stellen voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen hun provinciegrens. De periode van indiening zal naar alle waarschijnlijkheid  beginnen op  1 maart 2015  en 1 mei 2015 eindigen.

LEADER is onderdeel van het Nederlands Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling is bedoeld voor Samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.

De basis hiervoor is een plan (lokale ontwikkelingsstrategie). Dit plan beschrijft naast de problemen, kansen en doelen waar aan gewerkt wordt ook de wijze waarop het samenwerkingsverband dat gaat doen. Dit kan door bijvoorbeeld de kennis en creativiteit in het gebied te benutten of te zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Voor elk gebied is een maximaal bedrag beschikbaar voor projecten. Daarmee moet uiteindelijk wel bijgedragen worden aan een van de drie hoofdthema’s:
1.(bevolkings)krimp, nu of in de nabije toekomst;
2.stad-land relaties die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het platteland;
3.minder verstedelijkte regio’s met economische, ecologische en sociale innovatieve potentie hetgeen moet blijken uit onder andere integrale samenwerkingsverbanden.

Bron: netwerk platteland

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland