Nieuwe LEADER-programmaperiode (2023-2027)

Lokale Ontwikkelingsstrategie

Het plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER heeft in de afgelopen periode in de Kop van Noord-Holland gedraaid en mooie resultaten afgeleverd, zo’n 30 projecten werden uitgevoerd. Voor de periode 2023-2027 hebben we ook goedkeuring gehad van de provincie, dus we kunnen verder met onze nieuwe Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS)!

 

Aanvragen vanaf 2 april 2024

Vanaf 2 april 2024 subsidie voor projecten worden aangevraagd. In de eerste maanden van 2024 organiseren we informatie-, netwerk- en pitch-bijeenkomsten. Ga naar www.leadernoordholland.nl voor informatie over het LEADER-programma 2023-2027.

 

Download hier het openstellingsbesluit

 

Naast LEADER-subsidie andere publieke bijdragen? - Lees dit goed!

In de LOS staat dat per project, naast de LEADER-subsidie, een private financiële bijdrage moet worden geleverd. Er is gebleken dat dit moet zijn private of andere bijdrage. Dit wordt nog aangepast (vergt een besluit van GS). Zolang dit niet is aangepast, raden wij ten stelligste af om een aanvraag in te dienen waarin naast de LEADER-bijdrage publieke fondsen worden aangesproken. 

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland