Lokale Actiegroep

Binnen LEADER is de Lokale Actiegroep (LAG) centrale orgaan die een actieve aanjagende en verbindende rol heeft in het gebied. De LAG is tevens de adviescommissie die projecten scoort en rangschikt om te bepalen welke projecten voor Leadersubsidie in aanmerking komen. De LAG bestaat, conform de regels van de EU, uit mensen die een representatieve afspiegeling van de regio vormen. Minimaal 51% van hen is afkomstig uit de private sector.

 

De LAG bestaat uit de volgende leden:

Fijko van der Laan lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (voorzitter)
Ilia Neudecker LEADER-Coördinator Kop van Noord-Holland (secretaris)
   
VACATURE Landschap Noord-Holland
Pim Visser Directeur VisNed, directeur Visafslag Hollands Noorden, oud-lid Raad van Toezicht van woningstichting Den Helder
Marlies Groot Marketing manager Holland Boven Amsterdam 
Robert Leever  Wethouder gemeente Hollands Kroon
Simco Kruijer  Wethouder gemeente Schagen
Petra Bais  Wethouder gemeente Den Helder
Rikus Kieft  Wethouder gemeente Texel
Marion Barth Stichting Texels Museum, bestuurslid Texelfonds, docente Alliance Française
Rutger Jan Bredewold  Kunstenaar/ontwerper Bredewold & Buczynski, docent Regius College, oud-bestuurslid DOinNWH (Duurzaam Ondernemen in Noordwest-Holland)
Mary Romar Directeur camping Duinzoomhoeve, voorzitter Vereniging Hooiberghutten
Marbel de Graaf-Montsma Eigenaar vergaderlocatie Leven van de Wind, bestuurslid LTO Noord Hollands Kroon
Nen Sneekes Loonbedrijf in Schagerbrug. Sectorvoorzitter Agri van de Ondernemersfederatie Schagen
Anke de Vries Rivaluta 
John Huiberts Eigenaar/directeur Huiberts Biologische Bloembollen, bodemcoach


 

De voorzitter en de secretaris zijn niet-stemgerechtigd.

 

Vergaderschema Lokale Actiegroep (LAG)

15 februari 2023 en 11 mei 2023

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2020 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2019 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2018 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2017 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2016 LEADER Kop van Noord-Holland

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland