Lokale Actiegroep

Binnen LEADER is de Lokale Actiegroep (LAG) centrale orgaan die een actieve aanjagende en verbindende rol heeft in het gebied. De LAG is tevens de adviescommissie die projecten scoort en rangschikt om te bepalen welke projecten voor Leadersubsidie in aanmerking komen. De LAG bestaat, conform de regels van de EU, uit mensen die een representatieve afspiegeling van de regio vormen. Minimaal 51% van hen is afkomstig uit de private sector.

De voorzitter en de secretaris zijn niet-stemgerechtigd.

 

Op zoek naar betrokken jongeren!

We zijn voor de komende jaren op zoek naar jongeren die geïnteresseerd zijn om actief te worden binnen LEADER door zitting te nemen in de LAG. Misschien ben jij dat wel! Herken je je in het volgende: Je bent woonachtig in en actief betrokken bij het platteland in de Kop van Noord-Holland (Gemeenten Texel, Schagen, Den Helder, Hollands Kroon) en tussen 18 en 29 jaar oud.

 

Je wilt je actief inzetten voor de verbetering van je eigen leefomgeving andere jongeren actief betrekken bij ontwikkeling van het platteland in de Kop Je wilt leren hoe LEADER werkt, en hoe je binnen een  plattelandsontwikkelingsprogramma concrete projecten kunt opzetten. Je kunt doelen en plannen omzetten in praktische uitvoering en op eigen initiatief aan de slag en met anderen ideeën uitwerken.

 

Wat hebben wij te bieden: Deelnemen in de LAG, een gedreven, divers samengestelde groep mensen die actief is in de Kop van Noord-Holland.  Een breder netwerk met mensen vanuit verschillende organisaties en perspectieven, zowel overheid, ondernemers als andere organisaties in cultuur en sociaal domein. Mogelijkheden om te leren samenwerken met overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ontdekken hoe projectplanning, financiële planning en beheer werken. Invloed hebben op je eigen regio. Leren hoe je een eigen project opzet om de Kop leuker, mooier en leefbaarder te maken  Een vergoeding bij deelname aan vergaderingen en andere activiteiten, en een reiskostenvergoeding Diversiteit en inclusie vinden wij belangrijk en jij hopelijk ook. 

 

Wat is LEADER? 
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor platelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor kleinschalige, lokale, duurzame projecten die van belang zijn voor de regio (bijvoorbeeld gericht op leefbaarheid, cultuur, land- en 
tuinbouw, recreatie). LEADER is niet alleen een pot met geld, maar staat voor een specifieke aanpak van platelandsontwikkeling. 

 

Wie zoeken we? 
In de Kop hebben we een strategie (of plan) dat in de komende jaren wordt uitgevoerd. Daar hebben we jou bij nodig! We willen graag jongeren betrekken bij de uitvoering en dat kan op verschillende manieren. In de eerste plaats door je aan te melden voor de LAG. De LAG is de LEADER actiegroep (ook wel aanjaag- en adviesgroep), die bestaat uit mensen vanuit de gemeenten, verschillende organisaties in de Kop en ondernemers. Samen zorgen ze voor uitvoering van het plan en voor het opsporen en ontwikkelen van projecten. Tot slot zijn ze ook de beoordelingscommissie voor de projecten. Als het bovenstaande je aanspreekt en je herkent jezelf in het profiel, stuur dan je motivatiebrief en beschrijving van wie je bent en wat je doet naar: LEADER@nhn.nl.

 

Wil je eerst informatie, bel dan met Ilia Neudecker, projectleider LEADER in de Kop van Noord-Holland: 06 5147 2718 of stuur een bericht.

 

Samenstelling LAG:

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2020 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2019 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2018 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2017 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2016 LEADER Kop van Noord-Holland

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland