Lokale Actiegroep

Binnen LEADER is de Lokale Actiegroep (LAG) centrale orgaan die een actieve aanjagende en verbindende rol heeft in het gebied. De LAG is tevens de adviescommissie die projecten scoort en rangschikt om te bepalen welke projecten voor Leadersubsidie in aanmerking komen. De LAG bestaat, conform de regels van de EU, uit mensen die een representatieve afspiegeling van de regio vormen. Minimaal 51% van hen is afkomstig uit de private sector.

 

De LAG bestaat uit de volgende leden:

Fijko van der Laan lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (voorzitter)
Ilia Neudecker LEADER-Coördinator Kop van Noord-Holland (secretaris)
   
Ernest Briët Directeur Landschap Noord-Holland, oud-directeur Milieufederatie
Annie van der Voort Zakenclub ‘t Zand
Pim Visser Directeur VisNed, directeur Visafslag Hollands Noorden, oud-lid Raad van Toezicht van woningstichting Den Helder
Marlies Groot Marketing manager Holland Boven Amsterdam 
Theo Meskers Wethouder gemeente Hollands Kroon
Jelle Beemsterboer Wethouder gemeente Schagen
Heleen Keur Wethouder gemeente Den Helder
Hennie Huisman Wethouder gemeente Texel
Marion Barth Stichting Texels Museum, bestuurslid Texelfonds, docente Alliance Française
Wim Wilms Oud-ondernemer, adviseur Ondernemersklankbord
Rutger Jan Bredewold   Kunstenaar/ontwerper Bredewold & Buczynski, docent Regius College, oud-bestuurslid DOinNWH (Duurzaam Ondernemen in Noordwest-Holland)
Mary Romar Directeur camping Duinzoomhoeve, voorzitter Vereniging Hooiberghutten
Marbel de Graaf-Montsma Eigenaar vergaderlocatie Leven van de Wind, bestuurslid LTO Noord Hollands Kroon

 

De voorzitter en de secretaris zijn niet-stemgerechtigd.

 

Vergaderschema Lokale Actiegroep (LAG)

De LAG vergadert in principe vier keer per jaar.

De volgende vergadering is gepland op 26 juni 2020

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2019 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2018 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2017 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2016 LEADER Kop van Noord-Holland

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa inversteert in zijn platteland