Lokale Actiegroep

Binnen LEADER is de Lokale Actiegroep (LAG) het centrale orgaan die bepaalt welke projecten voor Leadersubsidie in aanmerking komen, maar daarnaast ook een actieve aanjagende rol heeft in het gebied. De LAG bestaat, conform de regels van de EU, uit mensen die een representatieve afspiegeling van de regio vormen. Minimaal 51% van hen is afkomstig uit de private sector.

 

De LAG bestaat uit de volgende leden:

Fijko van der Laan (voorzitter) - lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Edwin Krijns (plv. voorzitter) - Wethouder gemeente Den Helder
 

Ernest Briët - Directeur Landschap Noord-Holland, oud-directeur Milieufederatie

Annie van der Voort - Zakenclub ‘t Zand
Pim Visser - Directeur VisNed, directeur Visafslag Hollands Noorden, oud-lid Raad van Toezicht van woningstichting Den Helder
Marlies Groot - Destinatie Marketing Organisatie Holland Boven Amsterdam
Theo Meskers - Wethouder gemeente Hollands Kroon
Hennie Huisman - Wethouder gemeente Texel
Jelle Beemsterboer - Wethouder gemeente Schagen
Marion Barth - Stichting Texels Museum, bestuurslid Texelfonds, docente Alliance Française
Wim Wilms - Oud-ondernemer, adviseur Ondernemersklankbord
Rutger Jan Bredewold - Kunstenaar/ontwerper Bredewold & Buczynski, docent Regius College, oud-bestuurslid DOinNWH (Duurzaam Ondernemen in Noordwest-Holland)
Mike Venekamp - Directeur Atlantis Handelshuis, jurylid Wubbo Ockels Brandarisprijs, commissaris en voorzitter auditcommissie van Noorderkwartier NV
Kees Stoop - Tulpenkweker, provinciaal bestuurslid LTO Noord-Holland Noord, voorzitter milieuplatform bloembollen bij de KAVB, lid hoofdbestuur KAVB

 

Vergaderschema Lokale Actiegroep (LAG)

De LAG vergadert in principe vier keer per jaar.

 

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2017 LEADER Kop van Noord-Holland

Jaarverslag 2016 LEADER Kop van Noord-Holland

Bekijk een van onze projecten

Leader is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland en Texel mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa inversteert in zijn platteland